Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Mesai Saatleri
  • Pazartesi 09.00 - 18.00
  • Salı 09.00 - 18.00
  • Çarşamba 09.00 - 18.00
  • Perşembe 09.00 - 18.00
  • Cuma 09.00 - 18.00
  • Cumartesi 09.00 - 18.00

Seyahat Sigortası

Yurt dışı seyahatlerinizde, beklenmedik olaylar veya oluşabilecek rahatsızlıklar keyfinizi kaçırmasın. Karşılaşabileceğiniz pek çok riske karşı kendinizi güvence altına alın. En ince ayrıntısına kadar planladığınız tatil veya iş gezilerinizin daha güvenli, huzurlu ve keyifli geçmesi için bize ulaşın.

Tatiller ya da iş seyahatleri, yeni yerleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar sunar. Ancak beklenmedik sorunlar ve kazalar, güzel yolculukların tatsız birer anıya dönüşmesine neden olabilir. Hem kendiniz hem de aileniz için yurt dışı seyahatlerinizin üstesinden kolaylıkla gelinen sorunlar ve huzurlu anılarla anılan zamanlar olması için siz de güvencenizi yurt dışı sağlık sigortası ile hazırlayabilirsiniz.

Tatillerinizde başınıza gelmesini istemeyeceğiniz ancak olası risklere, kazalara, sakatlanma ve hastalıklara karşı  Seyahat Sağlık Sigortası ile teminat oluşturabilirsiniz. Hem riskli durumlarda başvuracağınız bir poliçe sağlayan hem de seyahat bütçenizi aşmamanız için size yardımcı olan, evinize huzur içinde dönebilmeniz için destek sağlayan yurt dışı sigortalarını yaptırabilirsiniz.

Seyahat Sigortasının Kapsamı


Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006
Sigortanın Kapsamı
Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde,
yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında
karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi
dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.
Sigortanın Süresi
Madde 2-Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an
sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin
pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği
an sona erer.
Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde
belirtilir.
Asistan Kişi/Şirket
Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri
verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı
tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere
devredilebilir.
Poliçe İptali
Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç
tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla
poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır
Sunulacak Asgari Teminatlar
Madde 5-Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki
teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede
gösterirler.
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket;
hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe
limitleri dahilinde öder.
Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket
sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna
ulaşımını sağlar.
Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve
tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya
kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.
Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde
yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda,
seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için
kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından
karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun
belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için
gerekli giderleri karşılayacaktır.
Vefat eden sigortalının nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde
Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.
Verilecek Ek Teminatlar
Madde 6-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.
Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları
Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında
ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş
olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Genel Koşullar
Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının
tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.
Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını
alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık
kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili
bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle
yükümlüdür.
c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu,
reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.
Genel İstisnalar
Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar
bu sigorta kapsamı dışındadır.
a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler
sonucu ortaya çıkan zararlar,
c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
d) 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik
ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
h) Sigortalı’nın kasıtlı hareketleri,
i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin
gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir
doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut
kriz,
k) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan
hastalıklar),
l) İntihar veya intihar teşebbüsü,
m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri
denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu
taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma,
binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları,
paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli
olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya
turnuvalara katılma,
p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya
mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,
Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat
altına alınması mümkündür.
Birden Çok Sigorta
Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka
sigorta sözleşmesi yapacak olursabunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür
Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe
tanzim önceliğine göre ödenir.
Tebliğ ve İhbarlari
Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine
aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.
Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse
son bildirilen adresine aynı surette yapar.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Sırların Saklı Tutulması
Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı
sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine
açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine
aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda
ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
Zaman Aşımı
Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
Özel Şartlar:
Madde 15- Sigorta şirketleribu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını
daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.
Yürürlük
Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

İş bu seyahat sigortası ile ilgili sorularınız ve hasar bildirimi için aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

Seyahat Saglık sigortası neleri kapsar

Seyahat Sağlık Uzmanları diyor ki...

“Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatinizde karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarını 30 bin euro kapsam ve en uygun fiyat ile korumaya alın, siz seyahatinizin keyfini çıkartın.

Seyahat sağlık sigortası yurtiçi veya yurtdışı seyahatlerinizde sizi beklenmedik sağlık risklerine karşı güvence altına alan,ayrıca seyahatlerinizde yaşanabilecek hastalık sebebi ile seyahatin uzaması ve ek konaklama gibi olumsuz durumlara karşı da destek sağlayan bir korumadır.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortasında beklenmedik rahatsızlıklar için 30 bin euro ile sağlık güvencesi sağlayan vize işlemleriniz için de gerekli olan bu güvenceye dilerseniz daha üst limit ve bagaj kaybı teminatı gibi ek kapsamlar ile de oldukça ekonomik primlerle sahip olabilirsiniz.”